NOWOŚĆ !!!

Infekcje grzybicze - 6 gatunków grzybów - multiplex Real Time PCR

Toksokaroza (Toxocara) test potwierdzenia WB

Nietolerancja laktozy


POLECAMY !!!

Pierwiastkowe badanie włosów

Bezpieczne związki"

PCR HLA-DQ2/DQ8

Badanie na nietolerancję pokarmową w klasie IgG (59 pokarmów)

Badanie na nietolerancję pokarmową w klasie IgG (200 pokarmów)

 

Autoimmunologia

Nazwa badania Materiał

Czas oczekiwania na wyniki

(dni robocze)

Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne - test przesiewowy (IIF, Hep-2) - ANA1 Surowica 5-10
Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe, cytoplazmatyczne i przeciw antygenom z grupy ENA (Sm, RNP, La/SS-B, PM-Scl, Scl-70, Jo1, Ku, ACA, Mi-2, Ro/SS-A, rybosomalnych, fibrylarynowych, RNA-polimerazie, cytoszkieletowych) (IIF,Hep-2,DID) - ANA2 Surowica 5-10
Przeciwciała przeciwjądrowe (Sm, RNP, Ro/SS-A, La/SS-B, Scl-70, Jo1, PM-Scl, CENP-B, PCNP-B, dsDNA, rib-P-Protein, Ku, AMA-2, histonowych i przeciw nukleosomom) (IMMUNOBLOT) - ANA 3 Surowica 5-10
Przeciwciała mitochondrialne (AMA) (IIF) Przeciwciała przeciw dsDNA (IIF test Crithidium luciliae) Surowica 5-10
Przeciwciała mitochondrialne (AMA) typu M2 (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium IgG i IgA EmA (łącznie) (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgA (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgG (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA i IgG (łącznie) (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium i retikulinie IgA EmA (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium i retikulinie IgG EmA (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium i retikulinie IgG i IgA EmA (łącznie) (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgA (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgG (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgG i IgA (łącznie) (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgA (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgG (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgA i IgG (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała pemphigus (desmogleina 1, desmogleina 3) i pemphigoid (IIF) Surowica 5-10
Badanie surowicy w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (antyGMB) i błonie pęcherzyków płucnych (Goodpasture's Syndrome) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GMB) (IIF) Surowica 21-30
Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym Żołądka (APCA) (IIF) Surowica 21-30
Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i przeciw komórkom okładzinowym Żołądka (APCA) (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw korze nadnerczy (IIF) Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym (receptorom cholinergicznym) i przeciwko mięśniówce serca (Miasthenia gravis) (IIF) Surowica 10
Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny Surowica 6
Przeciwciała przeciw mięśniówce serca (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym(IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała antyaktynowe Surowica 5-10
Przeciwciała anty-LKM (IIF) Surowica 5-10

Przeciwciała przeciw komórkom wątroby- badanie kompleksowe:

* LSPA (liver specific proteins antibody),

* LMA (liver membrane antibody),

* LKMA (liver-kidney microsomes antibody),

* SLA (soluble liver antibody),

* BCA (bile caniculi antibody)

Surowica 5-10
Panel wątrobowy PEŁNY (ANA, AMA, ASMA, anty-LKM) (IIF) Surowica 15
Panel wątrobowy SPEC J ALISTYCZNY(anty-LKM-1, SLA/LP, AMA M2) (Immunoblot) Surowica 21
Przeciwciała LC-1 (cytoplazmatyczny antygen wątroby) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw kanalikom żółciowym (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym (cukrz.)komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa) (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw plemnikom (IIF) Przeciwciała przeciw antygenom jajnika (IIF) Surowica 14-21
Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga jąder (IIF) Surowica 14-21
Przeciwciała przeciw antygenom łoSyska (IIF) Surowica 14-21
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG (ELISA) Surowica 14-21
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM (ELISA) Surowica 10-14
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM (ELISA) Surowica 10-14
Przeciwciała przeciw B2-glikoproteinie-I IgG Surowica 10-14
Przeciwciała przeciw B2-glikoproteinie-I IgM Surowica 10-14
Przeciwciała przeciw B2-glikoproteinie-I IgG i IgM Surowica 60
Przeciwciała przeciw protrombinie IgG Surowica 90
Przeciwciała przeciw protrombinie IgM Surowica 90
Przeciwciała przeciw protrombinie IgG i IgM Surowica 90
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG Surowica 90
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM Surowica 90
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG i IgM Surowica 90
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG Surowica 90
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM Surowica 90
Przeciwciała p. fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM Surowica 90
Badania tkankowe (DIF) Panel neurologiczny Tkanka 5-10
Przeciwciała przeciw retikulinie IgA Surowica 21
Przeciwciała przeciw retikulinie IgG Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw retikulinie IgA i IgG Surowica 5-10
Przeciwciała BMZ - badanie na spicie skóry Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie Anty-TG Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw keratynowe (AKA) Surowica 5-10
Przeciwciała pc. transglutaminazie t(TGA) IgA Surowica 14-21
Przeciwciała pc. transglutaminazie t(TGA) IgG Surowica 14-21
Przeciwciała pc. transglutamin. t(TGA)IgA i IgG Surowica 14-21
Przeciwciała pc. receptorom TSH (TRAb) (ELISA) Surowica 21-30
Przeciwciała anty - CCP Surowica 14
Przeciwciała anty - GAD (przewciała przeciw dehydrogenazie glutaminowej) Surowica 21
Panel jelitowy (IIF) (p.ciała p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki, p.p. komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) (IIF) Surowica 21